• GED üyesi yasal gelişmeleri yakından takip edebilir, tüm enerji politikalarını şekillendirmeye dahil olur, karar geliştiricilerle düşüncelerini paylaşabilir, üreticiler, test ve araştırma enstitüleri ile politika belirleyicilerden oluşan güçlü bir güneş enerjisi ağına ayrıcalıklı erişim sağlar.
  • Sektörde BULUNABİLİRLİĞİNİZİ arttırın GED üyesi firma logosu ve web sitesiyle yer alır ve görünülürlüğü artar.
  • GED in desteklediği birçok sektörel etkinliklerde toplantılara delege girirşilerinde, stand sponsorlukda ayrıcalıklı indirimler alırsınız.
  • Sektörde FARK ınız olur,
  • GED üyesi Enerji Sektöründe, konusunda işini doğrudan etkileyecek temel konular hakkında güncel bilgilerden faydalanarak sektörde diğerlerinden bir adım önde olur