Global Enerji Derneği Hakkında

Global Enerji Derneği 2008 yılında enerji yatırımcıları tarafından özellikle yenilenebilir enerji konusunda farkındalık yaratmak, kamu ve özel sektör yatırımcılarının etkin işbirliğiyle birlikte yatırımları destekleyecek mekanizmalar oluşturmak ve işleyişinde aktif rol oynamak ve yüksek katma değerli bir yatırım alanı kurmak amacıyla kurulmuştur.

Global Enerji Derneği, enerji sektörünün itici gücü olmuş ve Türkiye’nin temiz enerjideki savunuculuğunu güçlendirmek amacıyla, en büyük karma enerji fuarı olan  EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarını düzenleyerek bir ilke imza atmıştır. Bugün itibarıyla 250’den fazla enerji firmasını bir araya getiren, bir köprü görevi görerek enerji sektörünün gelişimine destek veren ve üretim yapan tüm kurumları destekliyoruz. Global Enerji Derneği, Türkiye’deki tüm enerji sektörlerinde sıçrayış sağlamakta ve yerli / yabancı üreticilerin pazara erişimi önündeki engellerini ortadan kaldırmaktadır.