Enerji Sektörünün Değerli Temsilcileri

Sevgili üyeler,

Günümüzde enerji, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası ve dünyadaki sürdürülebilir kalkınma çabalarının en önemli araçlarından biridir. Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının itici gücü ve temel gerekliliğidir. 20. yüzyılın başından itibaren dünyanın enerji kaynaklarına sahip olmayı ve dünyada egemenlik kurmayı hedefleyen ülkeler arasındaki mücadeleye tanık olduk. Enerji, son iki yüzyıl boyunca “dünyayı yönetecek güç” olarak kabul edildi.

Bu aşamada küresel savaşlar aslında enerji için veriliyor. Ülkelerin enerji üzerindeki egemenliklerini sürdürmek için girdikleri yollar, uygar dünyamız için onursuz hale geldi. İşte tam da bu anda, buradaki varoluşumuzun sebebi öne çıkıyor, o tek soruya cevap aramak: “Bütün bu savaşlara ve acılara neden olan enerjiyi nasıl bir küresel barış aracına çevirebiliriz?”

Gelişmekte olan tüm ülkeler, enerji için giderek artan bir ihtiyaç ile karşı karşıyadır. Hızla artan enerji talebinin bir sonucu olarak, Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına olan bağımlılığı da artmaktadır. Ülkemizin toplam enerji talebinin büyük bir kısmı hâlihazırda ithal kaynaklarla karşılanmıştır.

Bu noktada Bakanlığımız Milli Enerji ve Madencilik politikasıyla enerjide bağımsızlık amacıyla yerel kaynakları kullanma niyetini açık bir şekilde ilan etti. Enerji üretiminde yerli kaynakların payının artırılması ve yerli teknolojinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye, enerji teknolojileri açısından kendi kendine yeterli hatta teknoloji ihraç eden bir ülke olma niyetini göstermiştir.

Yakın zamanda açıklanan artan ihracat oranlarına enerji sektöründe ulaşılacağına da yürekten inanıyoruz.

Bu inancı göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin enerjisiyle sınırları aştığını belirtiyoruz.

Enerji sektörünün Türkiye’nin büyüme hikâyesinde büyük payı var. Ekonomik büyümemizi destekleyebilmemiz için enerji alanındaki yatırımlarımızı artırmalıyız. Türkiye ekonomisinin büyümesine enerji sektöründeki büyümeyi de ekledikten sonra ne kadar başarı elde ettiğimizi görebiliriz. Bugün burada olmamızın bir diğer önemli nedeni de ekonomi ve enerjideki başarıyı katlamaktır. Kanımca daha yerel ve yenilenebilir enerjiye geçiş bu bağlamda çok önemli.

Enerji sadece barışı ve güvenliği sağlamakla değil, aynı zamanda refahı artırmakla da ilgilidir.

GLOBAL ENERJİ DERNEĞİ BAŞKANI

Murat Dilek